Adatvédelmi tájékoztató és folyamatleírás a pegapoll felhasználói részére

A Bitfusion Group Korlátolt Felelősségű Társaság, mint a www.pegapoll.com közösségi oldal üzemeltetője az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) előírásai szerint ezúton nyújt tájékoztatást jelen tájékoztatóval és folyamatleírással az adatkezeléssel kapcsolatos minden tényről. A folyamatban való részvétellel az érintett jelen folyamatleírás szerint válik az adatkezelés érintettjévé.

AZ ADATKEZELŐ PONTOS MEGNEVEZÉSE, ELÉRHETŐSÉGEI:

Név: Bitfusion Group Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10. 

Honlap: www.bitfusion.hu 

cégjegyzék száma: 01-09-377577

adószáma: 28963776-2-42

képviselő: Dakó József ügyvezető

e-mail cím:  [email protected] 

adatvédelemmel kapcsolatos elérhetőség:  [email protected] 

Az Adatkezelő fejlesztette és üzemelteti a www.pegapoll.com közösségi oldalt. Adatkezelő adatfeldolgozót sem a fejlesztés sem az üzemeltetés során nem vesz igénybe.

Az oldal célja elsősorban a közösségi élmény biztosítása, másodlagosan piackutatási célokra is alkalmas. 

Az oldalon az egyéni felhasználók és a közösségek is létre tudnak hozni szavazásokat különböző témákban. 

A közösségi oldal regisztráció nélkül és regisztrációval is használható. Az oldalt a regisztrációval nem rendelkező felhasználók korlátozottan használhatják, kizárólag azokra a kérdésekre adhatnak választ, amelyeknél a regisztráció nélküli szavazás is engedélyezett. 

A regisztrált felhasználók a regisztráció során nevüket és e-mail címeket kötelesek megadni, valamint nyilatkozni, hogy 18. életévüket betöltötték. Egyéb adataik megadása önkéntes. A regisztrációt követően feltölthetnek fotót, közösségeket hozhatnak létre, közösséghez csatlakozhatnak, feltehetnek kérdéseket, és a számukra látható kérdésekre válaszolhatnak, azokat megoszthatják, vagy kommentelhetik. 

A regisztrált felhasználók által az oldalon végzett tevékenységét kizárólag az Adatkezelő, és azon személyek láthatják, akik részére a felhasználó a láthatóságot biztosítja. 

A regisztráció bármikor megszüntethető az torles @bitfusion.hu e-mail címre írt törlési kérelemmel. 

az oldal használata regisztráció nélkül

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az oldal szavazó funkciói regisztráció nélkül is használhatók. A regisztrációval nem rendelkező felhasználó szavazhat azokra a kérdésekre, amelynél a kérdés megválaszolása bárki számára engedélyezett. 

Az Adatkezelő ebben az esetben a felhasználó IP címét kezeli. Ezen kívül bizonyos kérdéseknél statisztikai adatok megadása is lehetséges, mint az életkor, lakhely, nem, iskolai végzettség. A statisztikai adatok megadása nem kötelező. 

A felhasználók által létrehozott kérdések témája eseténként különleges személyes adat is lehet (egészségügyi, politikai, vallási vélemény). A felhasználó a kérdés megválaszolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő különleges személyes adatát megismerje. 

A felhasználó által adott bármely választ kizárólag az Adatkezelő jogosult megtekinteni, más felhasználók, és a kérdés adminisztrátora kizárólag statisztikai adatokat ismerhet meg. 

Az Adatkezelő az adatokat a hozzájárulás visszavonásának hiányában 2 évig kezeli. Az oldalon létrehozott szavazások időtartama maximum eddig az időpontig tarthat, és a többszörös szavazás elkerülése érdekében az adatkezelés határidejét az Adatkezelő ehhez az időponthoz igazította. 

Az adatkezelés célja:

A közösségi oldal bizonyos funkcióinak biztosítása regisztrációval nem rendelkező felhasználók részére

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Különleges személyes adatok kezelésére a GDPR 9. cikk a) pontja ad feloldozást

kezelt adatok köre:

IP cím, kérdésre adott válaszok, esetenként az önként megadott statisztikai adatok (életkor, lakhely, nem, iskolai végzettség) 

Az adatkezelés során az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra
A személyes adatok tárolásának időtartama:

A szavazást követő 2 év, ezt követően anonimizálásra kerül. 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti  személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja  adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti  személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében  meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti  személyes adatai kezelésének korlátozását,        
 • élhet  adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés  automatizált módon történik).

regisztrációval kapcsolatos adatkezelések

Az oldal bővebb funkciói kizárólag regisztrált felhasználók számára érhetők el. A regisztrációhoz szükséges név és e-mail cím megadása, ezen kívül lehetőség van Google vagy Facebook fiókkal is regisztrálni. 

A regisztráció során nem kötelező adatként megadható a születési dátum, és a felhasználó neme. A regisztráció során megadott adatokat a kötelező adatokon kívül a felhasználó bármikor törölheti, módosíthatja. 

A regisztráció során megadott adatokat az Adatkezelő a felhasználó törlési kérelméig, azaz a regisztráció törléséig kezeli. 

Az adatkezelés célja:

Az oldalra történő regisztráció, az oldal minden funkcióinak biztosítása a felhasználók számára 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

kezelt adatok köre:

kötelező adatok: név, e-mail cím, 

Google és Facebook fiókkal történő regisztráció esetén az ott megadott adatok 

A felhasználó által megadott további adatok: életkor, lakhely, nem, iskolai végzettség

Az adatkezelés során az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra
A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél eléréséig, de maximum a regisztráció törléséig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti  személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja  adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti  személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében  meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti  személyes adatai kezelésének korlátozását,        
 • élhet  adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés  automatizált módon történik).

az oldal használata regisztrációval

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A regisztrációt követően a felhasználó kialakíthatja személyes profilját, fényképet tölthet fel, rövid bemutatkozást írhat, megadhatja lakhelyét, iskolai végzettségét is. 

A regisztrált felhasználó létrehozhat közösségeket és csatlakozhat a más felhasználók által létrehozott közösségekhez.

A regisztrált felhasználó más felhasználók kérdéseire válaszolhat, azonban a kérdésnél sem a válaszadás ténye sem a kérdésre adott válasz nem jelenik meg az adott felhasználóhoz köthetően, csupán statisztikai adatként. 

A kérdésekhez kommenteket, szöveges üzeneteket lehet írni. Ebben az esetben a szavazás megtekintésére jogosultak számára látható lesz a felhasználó profilképe és neve. 

A felhasználók ismerősöket jelölhetnek meg, és őket más felhasználó ismerősnek jelölheti. A felhasználó a saját profilján az ismerőseinek listájának láthatóságát maga állíthatja be (mindenki által látható, ismerősök által látható, csak az adott felhasználó által látható). 

A regisztrált felhasználó kérdéseket hozhat létre a saját profilján, vagy egy adott közösségben. A kérdések láthatóságát és megválaszolhatóságát szintén beállíthatja (bárki számára, ismerősei számára, adott közösség számára). 

A felhasználó az általa feltett kérdések esetén a kérdésre adott válaszokkal kapcsolatban kizárólag statisztikai adatot lát, így nem válik adatkezelővé. 

A felhasználók által létrehozott kérdések témája eseténként különleges személyes adat is lehet (egészségügyi, politikai, vallási vélemény). A felhasználó a kérdés megválaszolásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő különleges személyes adatát megismerje.

A felhasználó által adott válaszokat kizárólag az Adatkezelő jogosult megtekinteni, más felhasználók, és a kérdés adminisztrátora csak statisztikai adatokat ismerhet meg. 

Az adatkezelés célja:

Az oldal funkcióinak biztosítása a felhasználók számára. 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

Különleges személyes adatok kezelésére a GDPR 9. cikk a) pontja ad feloldozást

kezelt adatok köre:

név, e-mail cím, Google és Facebook fiókkal történő regisztráció esetén az ott megadott adatok 

A felhasználó által megadott további adatok: életkor, lakhely, kérdésre adott válaszok, esetenként az önként megadott statisztikai adatok (életkor, lakhely, nem, iskolai végzettség), fénykép, bemutatkozó szövegben megadott egyéb személyes adatok

Az oldal használata során: kérdésekre adott válaszok, a felhasználó kommentjei, a felhasználó által feltett kérdések 

Az adatkezelés során az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra
A személyes adatok tárolásának időtartama:

a felhasználó profiljában megadott személyes adatai a regisztráció törlésével megsemmisítésre kerülnek. 

A felhasználó által az oldal használata során végzett tevékenységei (kérdések megválaszolása, kommentek, kérdések létrehozása) anonimizálásra kerülnek, és azok az adott személlyel többé nem lesznek összekapcsolhatók. 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti  személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja  adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti  személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében  meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti  személyes adatai kezelésének korlátozását,        
 • élhet  adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés  automatizált módon történik).

hírlevélre feliratkozás

A felhasználó a regisztráció vagy az oldal használata során bármikor feliratkozhat a pegapoll.com hírlevelére. A hírlevélre történő feliratkozás minden esetben a felhasználó külön nyilatkozatával történik. A felhasználó a hírlevélre történő feliratkozást követően a pegapoll.com oldal üzemeltetőjétől információkat kaphat az oldal működésével és annak változásaival kapcsolatban, az oldalon megjelenő kérdésekkel kapcsolatban. A hírlevélre történő feliratkozást a felhasználó bármikor, a regisztrációtól függetlenül is visszavonhatja a hírlevélben szereplő linkre kattintva, vagy a felhasználói fiók beállításaiban. 

Az adatkezelés célja:

A felhasználó tájékoztatása a www.pegapoll.com oldal működésével, módosításokkal kapcsolatban, tájékoztatás aktuális szavazásokról. 

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja alapján az érintett hozzájárulása

kezelt adatok köre:

név, e-mail cím

Az adatkezelés során az adatok harmadik személyek részére nem kerülnek továbbításra
A személyes adatok tárolásának időtartama:

A hírlevélről történő leiratkozásig. 

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti  személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja  adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti  személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében  meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti  személyes adatai kezelésének korlátozását,        
 • élhet  adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés  automatizált módon történik).

közösségek támogatása

Az adatkezelés folyamatának leírása:

Az oldalon a felhasználók kezdeményezhetik közösségek létrehozását az oldal üzemeltetőjénél. A közösségek létrehozása során az üzemeltető minden esetben alaposan megvizsgálja a közösség valódiságát, és erre vonatkozóan igazolásokat kér be. Az üzemeltető csak olyan közösség létrehozását engedélyezi, amely megfelelően igazolható, ellenőrizhető. 

A felhasználók az üzemeltető által ellenőrzött közösségeket anyagi támogatásban részesítheti. A támogatás bankkártyás fizetéssel, a Barion útján történik. A Barion, mint pénzügyi szolgáltató önálló adatkezelőnek minősül. Adatkezelési tájékoztatója az alábbi  linken érhető el. 


Az Adatkezelő a támogatással kapcsolatban a támogatott közösséget, a támogatás tényét, a támogatás összegét és az átutalás megvalósulását kezeli. Tekintettel arra, hogy a támogatás átutalása a Barion oldalán történik, az Adatkezelő a bankkártya adatokat nem kezeli, azokat nem ismeri meg, azokhoz nem fér hozzá. 

Az adatkezelés célja:

Közösségek anyagi támogatása a felhasználók által

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása 

kezelt adatok köre:

Regisztrált felhasználó adatai, a támogatott közösség, a támogatás összege, az átutalás megvalósulásának ténye. 

Az adatkezelés során az adat harmadik személyek részére nem kerül továbbításra.
A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti  személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja  adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti  személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében  meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti  személyes adatai kezelésének korlátozását,        
 • élhet  adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés  automatizált módon történik).

Cookies

Az adatkezelés folyamatának leírása:

A látogatókról személyhez kötött információkat automatikusan gyűjt a weblap Google Analytics által (IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások stb.), melyek a honlap látogatottsági statisztikáját szolgálják. Ennek során sütik (cookies) kerülnek elhelyezésre a látogató számítógépén.


A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben – a felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál.


Amennyiben a felhasználó nem szeretné, hogy az oldal a fenti adatait kezelje, a saját böngészőjében tudja beállítani vagy a már meglévő sütiket törölni.

Az adatkezelés célja:

A honlap látogatóiról személyhez kötött, automatikus adatrögzítés a felhasználási szokásokról Google Analytics, valamint cookiek segítségével.

Az adatkezelés jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) a) pontja, az érintett hozzájárulása 

kezelt adatok köre:

IP cím, tartózkodási idő, helyrajzi adatok felhasználói szokások, számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusa.

Az adatkezelés során az adat harmadik személyek részére nem kerül továbbításra.
A személyes adatok tárolásának időtartama:

Az adatkezelési cél megvalósulásáig, de maximum a rögzítéstől számított 2 évig.

Automatizált döntéshozatal ténye:

Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nem történik.

Az érintetti joggyakorlásra vonatkozó szabályok:

Az Adatkezelő tájékoztatja, hogy a GDPR alapján Ön, személyazonosságának igazolását követően az alábbi jogérvényesítési lehetőségekkel élhet:

 • kérheti  tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
 • kérheti  személyes adatainak helyesbítését,
 • visszavonhatja  adatkezeléshez adott hozzájárulását,
 • kérheti  személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk (1) bekezdésében  meghatározott feltételek esetén)
 • kérheti  személyes adatai kezelésének korlátozását,        
 • élhet  adathordozhatósághoz való jogával (ha az adatkezelés  automatizált módon történik).

***

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá mindazon technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek a GDPR és az egyéb adat-, és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


Az Adatkezelő törekszik arra, hogy az Önnek adott tájékoztatás minden esetben a GDPR által meghatározott szabályok teljesítése mellett a lehetőségekhez mérten tömör, átlátható, érthető, könnyen hozzáférhető, világos és közérthető legyen.


Kérelmét elsősorban írásban terjesztheti be az Adatkezelőnek az adatvédelmi tisztviselőnek címzett, jelen tájékoztatóban feltüntetett elérhetőségén. Amennyiben Ön szóbeli tájékoztatást kér, úgy személyazonossága igazolását követően az Adatkezelő erre felhatalmazott munkatársa a tájékoztatást szóban is megadhatja, ha a tájékoztatáshoz szükséges adatok részére rendelkezésre állnak. Minden más esetben az igényt a munkatársunk rögzíti és a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt kérelmével kapcsolatosan. Ezt a határidőt maximum további két hónappal hosszabbíthatjuk meg, ha a kérelem összetettsége vagy az aktuálisan kezelt kérelmek száma ezt indokolja. Erről a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül, elektronikus úton tájékoztatjuk.

Amennyiben nem intézkedünk a kérelmére, vagy az intézkedésünket nem fogadja el, úgy jogorvoslattal élhet az Adatkezelő ellen. Adatkezelési eljárásunkkal kapcsolatos panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz vagy jogsértés esetén a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat. Felhívjuk azonban a figyelmét, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság gyakorlata alapján panaszát akkor fogadja be a Hatóság, ha előbb az adatkezelőhöz, esetünkben tehát Hivatalunkhoz fordult, de nem intézkedtünk a kérelmére vagy az intézkedésünket nem fogadta el. Ezért javasoljuk, hogy először adatvédelmi tisztviselőnkkel vegye fel a kapcsolatot az  [email protected] e-mail címen. 

Jelen tájékoztató és folyamatleírást az Adatkezelő 2021. március 12. napján tette közzé. A közzétételt követően minden ezen tájékoztatóban nevezett adatkezelésre irányadó.